()
()
Regulament Black Friday 2022

I. Organizatorul campaniei

Campania “Black Friday 2022” este organizată de Delta Studio SRL, cu sediul social in Bucureşti, str. Nicolae Dobrin, nr. 18, etaj 2, Sector 5 Bucuresti, înmatriculată O.R.C. sub Nr. J40/10741/2000, având CIF: RO13547221, denumită în continuare Organizator.

 

II. Durata si aria de desfăşurare a campaniei

Campania se desfăşoară în perioada 11 noiembrie - 25 noiembrie 2022, în toate magazinele Delta Studio din Bucureşti şi din ţară, pe durata programului de funcţionare a magazinelor, precum şi în magazinul online aflat pe site-ul www.deltastudio.ro, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi participanţii. Participanţii online înţeleg si acceptă ca utilizarea site-ului poate fi facută numai cu respectarea Termenilor si condiţiilor și informându-se cu privire la Politica de confidenţialitate.

 

III. Produsele și serviciile participante în campanie

Campania Black Friday 2022 include produse de stoc cu discount, discount la contractele semnate pentru produse custom made, discount la contractele de proiectare, dar și gratuități:

1. Produse cu discount: produsele participante în campanie sunt comercializate de Delta Studio în reţeaua sa de magazine şi online, pe www.deltastudio.ro. Online, acestea pot fi regăsite pe pagina dedicată a campaniei de Black Friday. În sowroom-urile fizice, unele produse pot să nu se regăsească, însă pot fi comandate de oriunde din țară de pe site-ul www.deltastudio.ro.

2. Discount la contracte semnate pentru produse custom made: pe perioada campaniei de Black Friday 2022, Delta Studio oferă mobilier la comandă cu discount de 20%. Acest discount poate fi oferit doar comenzilor plasate și achitate în perioada desfășurării campaniei menționată la începutul regulamentului.

3. Discount la contracte semnate pentru proiectare. Reducerea poate fi obtinuta achiziționând voucherul de discount în valoare de 100 RON de pe site-ul Delta Studio. Acest voucher poate fi achiziționat doar în perioada de campanie menționată la articolul I și poate fi folosit exclusiv pentru contractele semnate până la 31.12.2022. Valoarea de 100 RON a voucherului va fi scăzută din valoarea contractului de proiectare la momentul semnării acestuia.

4. Servicii gratuite: toți clienții care fac achiziții în perioada campaniei Black Friday 2022 pot beneficia de depozitare gratuită a produselor comandate timp de 60 de zile. Cele 60 de zile sunt calculate de la momentul achitării comenzii efectuate. Reducerile din campania de Black Friday nu se pot cumula cu celelalte campanii în curs ale Organizatorului și fac parte din categoria „Preț Promoțional”, aplicându-li-se politica aferentă.

 

IV. Dreptul la participare

Campania se adreseaza fiecărui client al Delta Studio, persoane fizice cu vârsta peste 18 ani, şi/sau persoane juridice, cu domiciliul/sediul social in România. La campania promoţională “Black Friday 2022” au dreptul sa participe si angajaţii Delta Studio, dar reducerea obţinută nu se va cumula cu reducerea de angajat.
La campania promoțională „Black Friday 2022” au dreptul să participe și colaboratorii Delta Studio, însă condițiile comerciale stabilite cu aceștia, dacă includ reduceri de preț sau comisioane, nu se vor cumula cu reducerile din campanie sau se vor negocia punctual. Prin participarea în campania “Black Friday 2022”, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

 

V. Mecanismul campaniei

Pentru a participa la campanie, clienţii trebuie sa efectueze o achiziţie, în perioada campaniei, de la oricare din magazinele Delta Studio existente în România sau prin platforma online de pe site-ul www.deltastudio.ro.

Data achiziţiei este considerată a fi data facturii finale.

Toţi clienţii Delta Studio care achiziţionează produse din pagina dedicată de campanie vor beneficia de reduceri. Reducerile vor fi marcate corespunzător prin afişarea preţurilor reduse, conform legislației în vigoare (discountul este calculat raportat la cel mai mic preț al unui produs din ultimele 30 de zile). Numărul de produse ce pot fi achiziţionate va fi limitat de stocul disponibil. Campania va fi semnalizată în magazine şi pe site-ul Delta Studio.

În cazul unor eventuale erori de funcţionare a www.deltastudio.ro sau a sistemului de gestiune, inclusiv erori umane, în urma cărora preţul este modificat, rezultând un preţ derizoriu sau mai mic, neconform cu valoarea de piață a produsului, Organiaztorul își alocă dreptul să anuleze Comanda efectuată iar clienţii care au plasat comenzi vor fi informaţi telefonic/ email /SMS asupra acestui fapt. Cumpărătorul acceptă şi consimte ca nu va avea drept de opoziţie sau orice alte pretentii asupra produselor ce au facut obiectul unor comenzi care sunt rezultatul, cuprind/conţin erori de funcționare, inclusiv erori umane.

 

VI. Date cu caracter personal

În conformitate cu dispoziţiile legilor in vigoare pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, tuturor participanţilor în campanie le sunt garantate drepturile, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, ştergere, restricţionare, portabilitate a datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata si dreptul de a se adresa justiţiei.

 

VII. Contestaţii, sesizări, litigii

Contestaţiile sau sesizările cu privire la modul de desfăşurare a campaniei pot fi depuse în scris, de către participant, la sediul Organizatorului, transmise prin poşta sau email, în atenţia Departamentului de Marketing, utilizând adresa de e-mail [email protected]. Organizatorul va formula un răspuns în scris la contestaţie/sesizare, urmând a fi detaliate concluziile Comisiei de Cercetare. Eventualele neînţelegeri între Organizator si participanţii la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă. În caz contrar, parţile vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente, în conformitate cu prevederile legale.

 

VIII. Dispoziţii finale

Regulamentul campaniei este pus la dispoziţia tuturor persoanelor interesate, în mod gratuit, in magazinele Delta Studio din toată ţara, precum si pe site-ul www.deltastudio.ro.

Prin participarea la campanie, clienţii îşi exprimă acordul cu privire la conţinutul Regulamentului campaniei. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament pe parcursul campaniei, printr-un act adiţional care va fi adus la cunostinţa publicului prin modalităţile menţionate mai sus.