()
()
Regulament GiveAway #SmartLuxury 2020

Regulamentul Campaniei Promoționale GiveAway #SmartLuxury

 

1. Organizator

1.1 Campania Promoțională GiveAway #SmartLuxury  este organizată de DELTA STUDIO S.R.L. cu sediul social în Bucureşti, Sector 5, Str. Nicolae Dobrin nr. 18, et.2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Bucureşti sub Nr. J40/10741/2000.

1.2. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației din România, urmând a fi disponibil pe site-ul www.deltastudio.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.

1.3.      Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, cu obligația de a anunța publicul de aceste modificări.

2.   Locul și durata desfășurării

Campania Promoțională se desfășoară în perioada 29 iunie – 3 august 2020, ora 23:59, pe contul de instagram Delta Studio: https://www.instagram.com/deltastudio.ro/. Datele de începere sau finalizare pot fi modificate conform articolului 1.3.

3. Premiile Campaniei Promoționale

Se va acorda 1 premiu/ săptămână, după cum urmează:

29 iunie – Masă de cafea rotundă cu blat din furnir nuc

6 iulie - Fotoliu cu cadru metalic

13 iulie – Canapea Sophie

20 iulie – Două role tapet Eijffinger

27 iulie – Oglindă Earl

4. Mecanismul Campaniei

4.1 Utilizatorii vor afla de concurs de pe contul de instagram https://www.instagram.com/deltastudio.ro/. În fiecare luni, se va posta premiul săptămânii respective.

4.2 Utilizatorii se pot înscrie în campanie pentru premiul din săptămâna respectivă astfel:

Dau follow la pagina de instagram @deltastudio.ro
Lasă un comentariu la postarea cu premiul, cu tag către un prieten

4.3. Utilizatorii se pot înscrie de mai multe ori în concurs, dacă dau tag la un utilizator distinct. Este nevoie de respectarea celor 2 reguli pentru ca premiul să fie validat. Un utilizator se poate înscrie pentru fiecare dintre cele cinci premii, dacă respectă regulile menționate mai sus.

4.4. Câștigătorul va fi ales prin tragere la sorți, printr-un mecanism de selecție aleatorie, și anunțat pe pagina de instagram Delta Studio și printr-un mesaj privat în lunea următoare postării premiului.

4.5. Extragerile vor fi postate în datele de 6, 13, 20, 27 iulie și 3 august, pe pagina de instagram Delta Studio.

5. Notificarea câștigătorilor și expedierea premiului

5.1. Câștigătorul fiecărei săptămâni este menționat în videoul cu extragerea concursului și va fi contactat prin mesaj privat pe contul de instagram de pe care s-a înscris la concurs. El trebuie să răspundă cu datele personale și cele de livrare.

5.2. În cazul în care utilizatorii nu răspund sau furnizează date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin același mecanism.

5.3. Premiul se va expedia de către Organizator prin curier, exclusiv pe teritoriul României, taxele fiind suportate de către Organizator.

5.4. La recepționarea premiului câștigătorul trebuie să semneze avizul de primire.

5.5 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru cazurile în care câștigătorul nu este găsit de curier în vederea remiterii Premiului. În această situație, Premiul neridicat va rămâne în proprietatea Organizatorului.

5.6. Participantul la Campanie devenit câștigător în urma tragerii la sorti, care refuză Premiul sau care nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul Regulament, pierde automat calitatea sa de câștigător şi nu poate intra în posesia Premiului.

5.7. Premiul nu poate fi înlocuit de un alt premiu și nu se poate acorda contravaloarea în bani. Atunci când un câștigător nu dorește să intre în posesia Premiului, sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, el pierde dreptul de atribuire a Premiului.

6. Protecția datelor cu caracter personal

6.1.      Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

6.2.      Organizatorul nu va transmite datele personale către terți, cu excepția entităților implicate, după caz, în organizarea/desfășurarea Campaniei Promoționale.

6.3.      Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-şi retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrărilor automate şi creării de profiluri, dreptul de a depune plângere) pe baza cererii scrise a participantului, datată şi semnată, expediată la sediul Organizatorului din Bucureşti, Sector 5, Str. Nicolae Dobrin nr. 18, et.2.

6.4.      În cadrul Campaniei Promoționale, Organizatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)           Nume și prenume;

(ii)          Adresă de email;

(iii)         Număr de telefon;

(iv)         Adresă de livrare.

6.5.      Datele cu caracter personal ale participanților la Campania Promoțională vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

            (i)         organizarea şi desfășurarea Campaniei Promoționale;

            (ii)        desemnarea si validarea participaților declarați câștigători;

            (iii)        atribuirea premiilor și îndeplinirea obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Organizatorului.

6.6.      Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibilă pe www.deltastudio.ro.

 7. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.